digital transformation

I digital transformation lär vi oss om hur företag kan vara mer eller mindre medvetna om hur viktigt det är att finnas på nätet, om hur man SEO-optimerar, om nyckelord och om målgrupper och konkurrens.

Att man förstår vem det är man vänder sig till är såklart rätt viktigt för alla som vill nå ut. Därför måste man analysera sin målgrupp och kanske även göra en eller flera personas. Detta är ett av de allra första stegen innan man startar sin kampanj. Om man inte förstår sin målgrupp så kommer man helt säkert att slänga pengar i sjön.

Nästa steg är att välja media, Detta gör man delvis baserat på ens målgrupp. PESO-modellen delar in medier man syns i som EARNED, BOUGHT, OWN, eller SHARED media. Owned är ens egen hemsida och SoMe, samarbeten, eller testemonials från kunder. Earned är artiklar, intervjuver eller recensioner. Bought är annonser, sökord eller sponsrade inlägg. Shared är när sådant delas på sociala medier eller av influensers utan betalning.

Man ska även göra en sökordsanalys för att få redan på vad folk söker på och vilka ord som driver trafik till sidan. Det finns många bra verktyg att använda sig av. SEMrush, Ubersuggest, Google Keyword Planner, Moz, Ahref är några.