skolprojekt – digital transformation

Detta var vårt första grupparbete i kursen Digital Transformation. Här skulle vi analysera ett valfritt företags digitala strategier.

Min grupp valde ett företag som heter Consensus. De ha skapat en app som stora företag använder till sin kommunikation, till möten och events, till e-learning, och som motivation och inspiration. De var från början en konsultverksamhet med målet att få deltagare i konferencer att får från att vara passiva lyssnare till att bli aktiva deltagare.

I vår analys konstaterade vi att de är långt i framkant i sin digitala strategi, men att de ändå lämnar en del plats till optimering. Särskilt varumärkesbyggande insatser kan vara nödvändiga den dagen en konkurrent kommer farande in på scenen.