JavaScript

JavaScript Jag är igång med att lära mig grunderna i HTML, CSS och JavaScript. Här är en video jag sett för att lära mig JavaScript. Vi jobbar även en del i Codecademy, detta var bara för att jag skulle få en lite bredare förståelse för vad det kan göra.